Vizualni identitet


Službeni logo Danubiumtours

Danubium KNJIGA STANDARDA.cdr

 

DANUBIUM TOURS
Vizualni identitet branda hrvatskog turizma
Turizam je jedna od najvažnijih gospodarskih grana i stoga je zaslužio punu pozornost kada je riječ o komunikacijskoj strategiji jer promocija turizma je ujedno i promocija cijele Hrvatske, a u našem slučaju njenog zasebnog sjevero-istočnog dijela. Dijela kojim protječe i najduža europska rijeka Dunav i povezuje kulture i narode diljem Europe. Vukovar je jedna od posebnih točaka njenog toka. Budući je Vukovar na najvećoj plovnoj i lijepoj rijeci Dunav naše ime je s tim u svezi. Posebnost naziva DANUBIUM je i njegova istovjetnost na gotovo svim jezicima svijeta. Osnovica dizajn riješenja je inicijalno slovo „D“ oplemenjeno sa dva kvadrata hrvatskog vizualnog koda, koji baštini iz hrvatskog povijesnog grba kao i iz logoa Hrvatske turističke zajednice. U zakrivljenom dijelu slova „D“ prepoznajete plavi Dunav koji teče kroz zelenu površinu kvadrata. Grad Vukovar je žrtva agresije i grad heroj domovinskog rata sa jasno vidljivim tragovima na cijelom prostoru a posebice je to njegov Vodotoranj. Oštećenja na Vodotornju su ugrađena na ravnoj okomici slova „D“ kao memorija i komunikacijski detalj za brojne posjetitelje koji cijene žrtvu ovog grada za Hrvatsku slobodu i neovisnost. Boje logoa kao i cijelog projekta vizualnog identiteta su plava i zelena koje se povezuju sa prirodom i povijesnim nasljeđem. Novi logo DanubiumToursa dizajnera Borisa Ljubičića donio je svježinu i prepoznatljivost na turističkom tržistu i izvan Hrvatske jer je turizam globalna djelatnost, jer je Vukovar Hrvatski turistički brand na plavom Dunavu.