O brodu


 

VUKOVAR WATERBUS BAJADERA – RAZGLED GRADA SA RIJEKE!

Prvi turistički brod u Vukovaru nakon 30-tih godina prošloga stoljeća…
Prvi elektro-panoramski turistički brod na unutarnjim plovidbama ( rijekama )…
Prvi brod izgrađen prema standardima EU od ulaska RH u EU….

Elektro – turistički panoramski riječni brod koji je u potpunosti u funkciji ekološki održivog turizma, kapaciteta 60 mjesta i plovi tokom cijele godine

VUKOVAR WATERBUS BAJADERA je u potpunosti ustakljena, i omogućava jedinstven pogled na Grad i njegove znamenitosti: dvorac Eltz, Crkvu, Vodotoranj, tvornicu Borovo, luku Vukovar…

Koncipirana je kao višenamjenski prostor; kao salon ili kao izložbeni prostor u kome se odvijaju umjetničke instalacije i postave kulturno turističkog sadržaja.

Glavne aktivnosti su redovna plovidba Dunavom, plovidbeni sastanak, noćna plovidba, plovidbena zabava, eno-gastro plovidba….

o brodu

img_3744

img_3755

img_3756

img_3759

img_3865